جهان استقلال استقلال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

جهان: استقلال استقلال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی مبارزه با قاچاق شوخی بردار نیست / دادستان کل کشور

دادستان کل کشور گفت:یکی از راههای ضربه زدن دشمن به اقتصاد کشور بحث بدون کار کردن و به تعطیلی کشاندن و آسیب زدن به پایه‌های اقتصادی کشور از جمله کارخانجات و… ا

مبارزه با قاچاق شوخی بردار نیست / دادستان کل کشور

دادستان کل کشور: مبارزه با قاچاق شوخی بردار نیست

عبارات مهم : اقتصاد

دادستان کل کشور گفت:یکی از راههای ضربه زدن دشمن به اقتصاد کشور بحث بدون کار کردن و به تعطیلی کشاندن و آسیب زدن به پایه های اقتصادی کشور از جمله کارخانجات و… است.

به گزارش ایسنا حجت الاسلام و المسلمین منتظری در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از راههای ضربه زدن دشمن به اقتصاد کشور بحث بدون کار کردن و به تعطیلی کشاندن و آسیب زدن به پایه های اقتصادی کشور از جمله کارخانجات و… است.

مبارزه با قاچاق شوخی بردار نیست / دادستان کل کشور

وی افزود: از جمله برنامه هایی که دشمن دارد بحث ضربه زدن به اقتصاد کشور از طریق وارد کردن قاچاق کالاست. شاید بعضی به ما ایراد بگیرند که ما همه چیز را متوجه دشمن می کنیم در صورتی که نه ما همه چیز را متوجه دشمن نمی کنیم ولی نباید غافل باشیم.

وی افزود: بحث پرسشها اقتصادی در کشور ما یک امر پنهان و ناشناخته ای نیست. قطعا مبارزه با این امر ناگوار و اسیب اجتماعی راهکار دارد. مساله مبارزه با قاچاق کالا را نباید کوچک بشماریم.

دادستان کل کشور گفت:یکی از راههای ضربه زدن دشمن به اقتصاد کشور بحث بدون کار کردن و به تعطیلی کشاندن و آسیب زدن به پایه‌های اقتصادی کشور از جمله کارخانجات و… ا

دادستان کل کشور افزود: ما در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همه تلاش هایی که کردیم ولی باز شاهد ورود قاچاق کالا و ارز و به صورت کانتینرهای فراوان از مرزهای رسمی و غیررسمی به کشور هستیم. ما باید توجه داشته باشیم زیاد کردن کشفیات حاکی از چیست؟ ایا حاکی از این است که توانستیم بیشترین قاچاق کالا را کشف کنیم و نگذاریم وارد بازار شود و یا به معنی این است که به اندازه کشف، ورودی به کشور داشته ایم. ما آنچنان با این عنصرهای خائن و وطن فروشی که جهت رسیدن به منافع خودشان حاضرند همه ارزش ها را زیر پا بگذارند و جوانان ما را بدون کار کنند و خانواده ها را از هم بپاشند جهت اینکه خودشان به نشانه ارزش برسند؛ لذا باید با تمام توان به مبارزه با آن ها رفت.

وی تاکید کرد: مبارزه با قاچاق شوخی بردار نیست.

وی با بیان این که «اهمیت اقتصاد جهت هر کشور امری بدیهی است و قطعا داشتن اقتصادی پویا مولفه ها و آسیب هایی هم دارد» گفت: سال هاست استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا یکی از راههای مبارزه با کشور را مبارزه اقتصادی از طریق تحریم گزینش کرده تا به ارکان نظام آسیب جدی وارد کنند. آن ها دیدند، جنگ نظامی فایده ای ندارد و گروه هایی مثل داعش علی رغم سه سال تلاش موفق نشدند و پوزه آن ها به خاک مذلت کشیده شد. آن ها هنگامی که از جنگ نظامی نتیجه نگرفتند به سراغ اقتصاد و فرهنگ ما آمدند.

مبارزه با قاچاق شوخی بردار نیست / دادستان کل کشور

دادستان کل کشور ادامه داد: غرب با برنامه ریزی حساب شده است در کانون های فکر و اندیشه کار می کند که یکی از این کارها وارد کرد کردن قاچاق کالاست. آن ها یک راه هایی را باز می کنند، نباید فراموش کنیم که نفوذی های آن ها در کشور هم برنامه ها را تسهیل می کنند، بعضی هم ناخواسته با منفعت طلبی ها و سودجویی ها بزرگراه صاف کن اهداف و برنامه های دشمن می شوند.

وی افزود: هنگامی که که از یک مقام مسول به صراحت می شنوم که می گوید بعضی از دست اندرکاران دولتی نمی خواهند مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز بشود و دروغ هم نمی گویند و هنگامی که میبینیم که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تعطیلی کشانده شده است است؟ من از سردار مقیمی می پرسم که بفرمایید چند وقت است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل نشده است لذا ما پدیده شومی به نام قاچاق کالا و ارز داریم.

دادستان کل کشور گفت:یکی از راههای ضربه زدن دشمن به اقتصاد کشور بحث بدون کار کردن و به تعطیلی کشاندن و آسیب زدن به پایه‌های اقتصادی کشور از جمله کارخانجات و… ا

وی ادامه داد: بندر شهید رجایی از لحاظ کنترل و مبارزه با قاچاق رهاست. یک هفته را کنترل کردم دیدم که بین قریب 2500 تا 3000 کانتینر از آنجا عبور داده می شود.

منتظری با طرح این پرسش که «چه کسی باید امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ساماندهی کند؟» گفت: یک مجموعه باید تعامل داشته باشند؛ لیکن یک دستگاه نمی تواند. ما در دادستانی کل کشور به جد در مبارزه با این امر هستیم لیکن ما قطعا و مسلما وظیفه خود می دانیم.

مبارزه با قاچاق شوخی بردار نیست / دادستان کل کشور

وی افزود: ما در دستگاه قضایی پای مبارزه با آن ایستاده ایم. ما اداره خاص ای را راه اندازی کردیم و یکی از عالی ترین قضات” دکتر خوشنودی ” را مسوول این کار قرار دادیم. ایشان وظیفه دارد در این مجموعه همکاری مورد نیاز را داشته باشد.

وی افزود: امیدواریم این همایش ها موجب توجه شود. هنوز در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رییس جمهور، نماینده خود را معرفی نکرده است؟ این عنوان نشان از چه دارد؟ ما انتظار داریم که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشگام باشد. اگر کسی از مسوولان کم کاری یا ضعف هایی را داریم این ستاد نواقص را برطرف کند و تشویق کند.

دادستان کل کشور افزود: می بینم که هزار و 128 کانتینر قاچاق کالا کشف می شود و این تعداد کانتینر را عبور دادن و رد کردن ایا امر سهل و اسانی هست. نیروی انتظامی کارش قابل قبول است ولی اجساس می کنم که مبارزه با قاچاق کالا و ارز گره هایی در جای دیگر دارد و گفتیم و باز هم می گوییم. یک تعامل در بین دستگاه ذی ربط است ما در دستگاه های اجرایی دو سه تا ضعف دیدم و برطرف کردیم و امیدوارم دستگاه های دیگر تلاش خود را کنند.

وی افزود: عزیزان من در نیروی انتظامی، ان بخشی که مربوط به دستگاه قضایی است را انقدر بگویید و مجدانه بخواهید که ما شرمنده شویم اگر پاسخ تان را ندهیم.

واژه های کلیدی: اقتصاد | برنامه | دستگاه | اقتصادی | قاچاق کالا | برنامه ریزی | مبارزه با قاچاق | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs