جهان استقلال استقلال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

جهان: استقلال استقلال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی ساعت رسمی کشور امشب یک ساعت جلو کشیده می‌شود

به گزارش ایلنا، براساس قانون عوض کردن ساعت رسمی کشور مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ اول فروردین ماه هرسال یک ساعت جلو کشیده می شود.

ساعت رسمی کشور امشب یک ساعت جلو کشیده می‌شود

ساعت رسمی کشور امشب یک ساعت جلو کشیده می شود

عبارات مهم : قانون

ساعت رسمی کشور، امشب در ساعت ۲۴، یک ساعت جلو کشیده می شود.

به گزارش ایلنا، براساس قانون عوض کردن ساعت رسمی کشور مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ اول فروردین ماه هرسال یک ساعت جلو کشیده می شود.

ساعت رسمی کشور امشب یک ساعت جلو کشیده می‌شود

براساس همین قانون، ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ روز سی ام شهریور هم به اوضاع سابق برگردانده می شود.

واژه های کلیدی: قانون | فروردین ماه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs