جهان استقلال استقلال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

جهان: استقلال استقلال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی میزان وام مسکن امسال زیاد کردن نمی‌یابد

یک مقام مسئول با بیان اینکه زیاد کردن سقف وام مسکن امسال در دستور کار نیست،گفت:به شرطی دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم زیاد کردن می‌یابد که دولت

میزان وام مسکن امسال زیاد کردن نمی‌یابد

میزان وام مسکن امسال زیاد کردن نمی یابد

عبارات مهم : صندوق

یک مقام مسئول با بیان اینکه زیاد کردن سقف وام مسکن امسال در دستور کار نیست،گفت:به شرطی دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق بعد انداز یکم زیاد کردن می یابد که دولت یارانه بپردازد.

محمدحسن مرادی مدیر طرح و برنامه بانک عامل حوزه مسکن راجع به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر زیاد کردن دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق بعد انداز یکم اظهار داشت: امکان زیاد کردن دوره بازپرداخت اقساط به شرطی فراهم می شود که به نحوی منابع آن تامین شود.

میزان وام مسکن امسال زیاد کردن نمی‌یابد

وی با تاکید بر اینکه هر تغییری در شرایط تسهیلات، بر روی مدل و ساز و کار صندوق بعد انداز یکم اثرگذار هست، ادامه داد: زیاد کردن دوره بازپرداخت اقساط وام مسکن می تواند منجر به کم کردن و زیاد کردن منابع شود بنا بر این باید در صورت اجرای این پیشنهاد، دولت از طریقی کسری منابع را جبران کند.

وی ادامه داد: جبران به این معنا که کسری صندوق با ارائه یارانه ای تامین شود. پیش از این هم کسری صندوق از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر جبران شد.

یک مقام مسئول با بیان اینکه زیاد کردن سقف وام مسکن امسال در دستور کار نیست،گفت:به شرطی دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم زیاد کردن می‌یابد که دولت

مرادی افزود: جهت اجرای این پیشنهاد باید مبالغی تامین شود که منابع آن را می توان از طرق متفاوت از جمله از محل صندوق توسعه ملی تامین کرد.

وی همچنین راجع به امکان زیاد کردن سقف تسهیلات خرید مسکن تا آخر امسال گفت: زیاد کردن سقف وام مسکن نه در دستور کار بانک است و نه در دستور کار وزارت راه و شهرسازی. همین مقدار وام می تواند سطح فعلی قدرت خرید متقاضیان نشانه را پوشش دهد.

این مقام مسئول ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که اگر سقف تسهیلات مسکن زیاد کردن یابد به همان میزان اقساط هم زیاد کردن می یابد و در این صورت پرداخت اقساط از توان دهک های نشانه خارج است.

میزان وام مسکن امسال زیاد کردن نمی‌یابد

مرادی با بیان اینکه در حال حاضر میزان افتتاح حساب در صندوق بعد انداز یکم از آنچه که آینده نگری می شد، بالاتر است به ایلنا، گفت: هر چند در سال اول شروع به کار این صندوق استقبال مردم مطابق آینده نگری ها نبود ولی در سال دوم میزان افتتاح حساب ها به ۱۴۰ هزار نفر رسید که ۲۰ هزار نفر زیاد از آینده نگری ها به افتتاح حساب اقدام کردند.

وی با اشاره به امکان انصراف از اخذ وام مسکن بعد از افتتاح حساب گفت: به افرادی که بعد از افتتاح حساب از ادامه سپرده گذاری منصرف شوند، سود بانکی ۱۰ درصدی متناسب با میزان دوره سپرده گذاری تعلق می گیرد.

یک مقام مسئول با بیان اینکه زیاد کردن سقف وام مسکن امسال در دستور کار نیست،گفت:به شرطی دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم زیاد کردن می‌یابد که دولت

مرادی ادامه داد: کسانی که بعد از یک سال سپرده گذاری نسبت به خرید مسکن و استفاده از تسهیلات خود اقدام نکنند، امتیاز تسهیلات تا یک سال جهت این افراد حفظ می شود.

واژه های کلیدی: صندوق | تسهیلات | تسهیلات مسکن | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs