جهان استقلال استقلال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

جهان: استقلال استقلال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی آرتروز روماتوئید ریسک بیماری «انسداد ریه» را زیاد کردن می دهد

به گفته محققان، افراد مبتلا به آرتروز روماتوئید در معرض ریسک اوج مبتلا شدن به «بیماری مزمن انسداد ریه» (COPD) قرار دارند. 

آرتروز روماتوئید ریسک بیماری «انسداد ریه» را زیاد کردن می دهد

آرتروز روماتوئید ریسک بیماری «انسداد ریه» را زیاد کردن می دهد

عبارات مهم : کنترل

به گفته محققان، افراد مبتلا به آرتروز روماتوئید در معرض ریسک اوج مبتلا شدن به «بیماری مزمن انسداد ریه» (COPD) قرار دارند.

به گزارش مهر، یافته های مطالعه تازه نشان می دهد افراد مبتلا به شرایط التهابی مزمن باید زیاد مراقب سلامت دستگاه تنفسی ارزش باشند.

آرتروز روماتوئید ریسک بیماری «انسداد ریه» را زیاد کردن می دهد

محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا، رابطه بین COPD و التهاب را اثبات کرده اند. تیم تحقیق به سرپرستی دیان لاکایلی، اطلاعات مربوط به افراد مبتلا به آتروز روماتوئید را بین سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ بررسی کردند و آن را با اطلاعات جمعیت عمومی مقایسه کردند.

مطالعه مشمول بر ۲۴,۶۲۵ بیمار مبتلا به آرتروز روماتوئید و ۲۵,۳۹۶ نفر به عنوان گروه کنترل بود. پژوهشگران دریافتند احتمال خوابیدن شدن در بیمارستان به علت COPD در بیماران مبتلا به آرتروز روماتوئید به مراتب زیاد از جمعیت عمومی بود.

به گفته محققان، افراد مبتلا به آرتروز روماتوئید در معرض ریسک اوج مبتلا شدن به «بیماری مزمن انسداد ریه» (COPD) قرار دارند. 

محققان دریافتند افراد مبتلا به آرتروز روماتوئید ۴۷ درصد زیاد از گروه کنترل به خاطر COPD در بیمارستان خوابیدن شدند. این ریسک در افراد سیگاری نیز به مراتب زیاد بود.

دکتر لاکایلی در ادامه می افزاید: «این یافته ها تازه هستند چراکه قبلا مشخص شده است بود که التهاب در مبتلا شدن به COPD نقش دارد و پزشکان درمان کننده افراد مبتلا به آرتروز روماتوئید آگاه نبودند که بیماران ارزش در معرض ریسک بالای COPD قرار دارند.»

به گفته وی، «نتایج ما بر ضرورت کنترل التهاب و در حقیقت ریشه کن کردن کامل التهاب از طریق درمان موثر آرتروز روماتوئید تاکید دارند.»

آرتروز روماتوئید ریسک بیماری «انسداد ریه» را زیاد کردن می دهد

واژه های کلیدی: کنترل | آرتروز | محققان | آرتروز | بیماری | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs