جهان استقلال استقلال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

جهان: استقلال استقلال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز عکس خبری سفر وزیر امور خارجه به ایتالیا

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به دعوت رسمی آنجلینو آلفانو همتای ایتالیایی خود جهت شرکت در کنفرانس بین المللی «گفت وگوهای مدیترانه ای» روز پنجشنبه وارد رم شد. ظر

سفر وزیر امور خارجه به ایتالیا

سفر وزیر امور خارجه به ایتالیا

عبارات مهم : ایتالیا

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به دعوت رسمی آنجلینو آلفانو همتای ایتالیایی خود جهت شرکت در کنفرانس بین المللی «گفت وگوهای مدیترانه ای» روز پنجشنبه وارد رم شد. ظریف بعد از این نشست در جمع ایرانیان مقیم ایتالیا صحبت کرد.

سفر وزیر امور خارجه به ایتالیا

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به دعوت رسمی آنجلینو آلفانو همتای ایتالیایی خود جهت شرکت در کنفرانس بین المللی «گفت وگوهای مدیترانه ای» روز پنجشنبه وارد رم شد. ظر

سفر وزیر امور خارجه به ایتالیا

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به دعوت رسمی آنجلینو آلفانو همتای ایتالیایی خود جهت شرکت در کنفرانس بین المللی «گفت وگوهای مدیترانه ای» روز پنجشنبه وارد رم شد. ظر

سفر وزیر امور خارجه به ایتالیا

ایرنا

واژه های کلیدی: ایتالیا | پنجشنبه | ایتالیا | ایرانیان | محمدجواد ظریف | وزیر امور خارجه | عکس خبری

سفر وزیر امور خارجه به ایتالیا

سفر وزیر امور خارجه به ایتالیا

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs